Novi natječaji za male i mlade poljoprivrednike

Ministarstvo poljoprivrede raspisuje nove natječaje za male poljoprivrednike (mjera 6.3.1.) i za mlade poljoprivrednike (mjera 6.1.1.) Za tip operacije 6.3.1 prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR. Visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Svrha Natječaja […]

Pročitajte više

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA ENERGETSKA UČINKOVITOST

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA   STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU POTICANJA  PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI  U ZGRADARSTVU KOD FIZIČKIH OSOBA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U 2013. GODINI KLASA: 351-01/13-01/03 URBROJ: 2196/1-01-13-14 U Vukovaru, 17. rujna 2013. godine OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA u Natječaju za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije u sufinanciranju - poticanja projekata energetske [...]
Pročitajte više

NATJEČAJ za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije u sufinanciranju POTICANJA PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU KOD FIZIČKIH OSOBA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI U 2013. GODINI

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ŽUPAN KLASA: 351-01/13-01/03 URBROJ: 2196/1-01-13-9 U Vukovaru, 02. kolovoza 2013. godine Na temelju članka 7. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03 i 144/12), članaka 30. i 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije ("Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije" broj 4/13), Pravilnika o poticanju [...]
Pročitajte više

OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije u sufinanciranju projekta – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) Vukovarsko-srijemske županije za 2013. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU PROJEKTA ZA PROVEDBU PROJEKTA POTICANJA KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU KLASA: 351-01/13-01/01 URBROJ: 2196/1-01-13-18 U Vukovaru, 28. lipnja 2013. godine OBAVIJEST O REZULTATIMA NATJEČAJA za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Vukovarsko-srijemske županije u sufinanciranju projekta – Poticanje korištenja obnovljivih izvora [...]
Pročitajte više

POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA (OBITELJSKIH KUĆAMA I VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA) VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

I ja mogu koristiti obnovljive izvore energije! U sklopu projekta POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA (OBITELJSKIH KUĆAMA I VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA) VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU, Vukovarsko-srijemska županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljuju javni natječaj za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje solarnih toplinskih kolektorskih sustava, kotlovnica na [...]
Pročitajte više