Adresa:

Županijska 9., Palača Srijem
32000 Vukovar

Uredi:

Ohridska ul. 17, 32100, Vinkovci

Telefon:

+385 (0) 32 550 720

Kontakt forma