Politika zaštite osobnih podataka EKO-SUSTAV d.o.o.

Društvu Eko-sustav je od velike važnosti zaštititi sigurnost i privatnost Vaših osobnih podataka, stoga poslujemo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i mjerodavnim zakonima o zaštiti podataka.

Nadamo se da će Vam dolje opisana politika pomoći da razumijete koje podatke Društvo Eko-sustav može prikupljati, koristiti i čuvati te podatke te s kime ih smijemo dijeliti.

Osobni podaci

Eko-sustav d.o.o. neće prikupljati nikakve osobne podatke o Vama (npr. Vaše ime, adresu,
telefonski broj ili e-mail adresu), osim u slučajevima kada nam ih Vi dobrovoljno odlučite
dati (npr. u anketama, prilikom postavljanja upita, zahtjeva i sl.), odnosno, date svoj pristanak
ili ukoliko nije drugačije propisano mjerodavnim zakonima i propisima za zaštitu Vaših
osobnih podataka.

Zakonitost i transparentnost

Vaše osobne podatke obrađivat ćemo samo na temelju zakonske obveze, Vaše privole ili
druge legitimne osnove. Podaci koji se odnose na Vas na transparentan će se način prikupljati,
upotrebljavati, dati na uvid ili na neki drugi način obrađivati, te su javno objavljeni rokovi i
svrhe obrade podataka, podaci o identitetu voditelja obrade, informacija o načinu na koji
možete pristupiti svojim podacima, procesu za podnošenje pritužbi i zahtjeva za ažuriranje
podataka.

Ograničavanje svrhe

Vaši osobni podaci prikupljat će se u posebne, izričite i zakonite svrhe i neće se dalje
obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama. Podaci koji su prikupljeni za jednu svrhu
neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu ili na način koji nije u skladu s odobrenom svrhom.
Za svrhu obrade koja se ne provodi temeljem zakonske osnove ili ugovora tražit ćemo od Vas
posebnu privolu.

Smanjenje količine podataka

Osobni podaci koje prikupljamo su primjereni, bitni i ograničeni na svrhu obrade. Voditelj
obrade i izvršitelj obrade neće prikupljati osobne podatke koji mu nisu potrebni za svrhu
obrade.

Točnost i integritet podataka

Nužno je da osobni podaci koje prikupljamo i spremamo budu točni i ažurni i zato ćemo
poduzeti svaku razumnu mjeru kako bismo osigurali da se osobni podaci koji nisu točni,
uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave.

Ograničenje pohrane
Rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka određeni su pozitivnim zakonskim propisima ili
Vašom privolom za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Cjelovitost i povjerljivost
Da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Društvo Eko-sustav d.o.o. koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Pitanja i komentari

Eko-sustav d.o.o. će odgovoriti na razumne zahtjeve za ispravak Vaših osobnih podataka i za ispravljanje, dopunu ili brisanje netočnosti. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara o politici zaštite podataka, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail adresu službenika zazaštitu podataka: ivana.tomsik@eko-sustav.hr