Agricultural Biomass Cross-border Development of  Energy in Posavina – Projekt ABCDE Posavina – korištenje poljoprivredne biomase za proizvodnju energije u Posavini. Vrijednost projekta je 320.100,00 EUR. Radi se o IPA projektu prekogranične suradnje sa Bosnom i Hercegovinom. Cilj projekta je promocija iskorištavanja poljoprivredne biomase u energetske svrhe te olakšavanje investiranja u projekte energetskog iskorištavanja poljoprivredne biomase u ciljanoj regiji kroz provedbu analiza o raspoloživom energetskom potencijalu, izradu edukativnih i informativnih materijala i edukaciju ciljanih skupina. Projekt provodi EIHP i Vukovarsko-srijemska županija, te Institut za genetičke resurse Sveučilišta iz Banja Luke (IGR), Brčko distrikt te općine Orašje, Odžak, Domaljevac-Šamac i Šamac.

U projektu se radi na povezivanju poljoprivrede i energije biomase te njihovo uključivanje u razvojne planove u Posavini, utvrđuju se polazišta za moderni održivi pristup poljoprivredi, radi se procjena poljoprivrednih tržišta u ciljanom području, razvoj GIS-baze podataka, izrada smjernica o mogućnosti razvoja poljoprivredne biomase u svezi korištenja. Projekt je okončan u 2013. godini.