Završena Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar na adresi Šibenska 14, Vukovar

Naziv korisnika: Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar je 1.419.770,24 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 908.571,68 kuna te 511.198,56 kuna je iznosio udio Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar.

Radovi na energetskoj obnovi su sufinancirani i od Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ukupnom iznosu do 408.958,85 kuna.

Razdoblje provedbe projekta je od 19. listopada 2018. godine do 18. listopada 2020. godine te su aktivnosti energetske obnove projekta i sve aktivnosti projekta s odobrenjem Fonda završene u rujnu 2020. godine.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnove zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar na adresi Šibenska 14, Vukovar, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni u rujnu 2020. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje

energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratom ako je primjenjivo,• povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,• povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,• zamjena vanjske stolarije, • zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE,• stručni nadzor građenja,• projektantski nadzor, • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,• energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, • upravljanje projektom i administracija,• promidžba i vidljivost projekta. Energetskom obnovom projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 67,6 % te također smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden od strane Dom za starije i nemoćne osobe Vukovar uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o za energetsku učinkovitost.

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019