Energetska obnova upravne zgrade Općine i društvenog doma Vrbanja na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja

 

Naziv korisnika: Općina Vrbanja

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove Općine Vrbanja je 1.493.101,30 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 907.494,32 kuna te 585.606,98 kuna je iznosio udio Općine Vrbanja. Udio općine je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

 

Razdoblje provedbe projekta je od 04. travnja 2019. godine do 03. travnja 2021. godine te su aktivnosti energetske obnove projekta s odobrenjem Fonda završene u lipnju 2020. godine te sve aktivnosti projekta u srpnju 2020. godine.

 

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova – Energetska obnova upravne zgrade Općine i društvenog doma Vrbanja na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1, Vrbanja, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni u lipnju 2020. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje

energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, zamjena ili uvođenje sustava hlađenja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom. Energetskom obnovom projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 52,98 % a također smanjenje emisije CO².

 

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

 

Projekt je proveden od strane Općine Vrbanja uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o.

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

 

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019