U fazi implementacije je projekt ABCDE Posavina (Agricultural Biomass Cross-border Development of Energy in Posavina). Radi se o IPA projektu prekogranične suradnje sa BiH gdje je partner Vukovarsko-srijemska županija, a radi se o promoviranju korištenja poljoprivredne biomase za energetske svrhe i uključivanje poljoprivrednika u razvoj projekata sa poljoprivrednom biomasom.

http://www.abcde-posavina.org/