U cilju razvoja i daljnje suradnje i interesa u razvoju zajedničke ideje DTC (Danube transfer centre) – Centara za transfer tehnologija u podunavskoj regiji i u cilju sudjelovanja u strategiji razvoja mreže stručnog transfera tehnologija provođen je projekt Društva EKO-SUSTAV d.o.o. Vodeći partner u projektu je bio ZSI (Zentrum für Soziale Innovation) iz Beča, Austrija, a drugi partneri (ukupno 19 partnera) su sveučilišta/institucije iz podunavske regije koje zajedno sa Društvom EKO-SUSTAV d.o.o. surađuju na poboljšanju regionalne i međunarodne suradnje u inovacijama i transferu tehnologija. Forme suradnje u projektu su proširivanje klastera za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, podržavanje otvaranja novih DTC centara za transfer tehnologija u podunavskoj regiji u postojećim sveučilištima/tehnološkim parkovima/centrima za kompetenciju, promoviranje suradnje u cilju stvaranja mostova između razvoja, inovacija i poslova, poboljšanje odnosa između najvažnijih socijalnih odnosa u regiji, poboljšanje pristupa znanjima, stručnjacima i tržištu regije, promocija transfera tehnologija i projekata inovacija koristeći konkretne projekte, poboljšanje konkurentnosti i uzajamna razmjena znanja. Početak sastanak projekta (kick-off meeting) se održao u veljači 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta 2,272,087.33 EUR, projekt je trajao 3 godine sa podrškom uspostave Centra za prijenos tehnologija, prvog u Vukovarsko-srijemskoj županiji uz pomoć njemačke tvrtke Steinbeis gmbh. Projekt je trajao do 30. lipnja 2017. godine.