Interreg Projekt DANUBE S3 CLUSTER sa partnerom EKO-SUSTAV d.o.o. Cilj projekta je iskoristiti inovativni poduzetnički ekosustav u Podunavlju razvijajući pametne i koordinirane politike klastera. U projektu će biti provedeno pet pilot inicijativa u 4 međusobno povezane teme (tržišna inteligencija, otvorena inovacija, poslovni modeli za kružno gospodarstvo i zdrava hrana) koji su međusobno povezani i sposobni za generiranje novih inovativnih projektnih ideja i hranjenja u EUSDR.

Glavni rezultat projekta Dunava S3 Cluster je poboljšana suradnja i koordinacija za politike klastera u sektoru agro-prehrambenih proizvoda temeljenih na pametnom specijalizacijskom pristupu koja će dovesti do stvaranja 15 sporazuma o suradnji na klasterima.

Ukupna vrijednost projekta 1.790.445,70 EUR, projekt traje 3 godine (do lipnja 2021. godine) sa glavnim ciljem poboljšati okvirne uvjete za inovacije.