Završena Energetska obnova zgrade Gradsko društvo Crvenog križa Županja na adresi

Dr. Franje Račkog 30b, Županja

 

Naziv korisnika: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Županja

 

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove Gradskog društva Crvenog križa Županja je 626.511,30 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 395.878,51 kuna te 230.632,79 kuna je iznosio udio Gradskog društva Crvenog križa Županja.

Razdoblje provedbe projekta je od 16. studenog 2018. godine do 15. studenog 2020. godine te su aktivnosti energetske obnove projekta s odobrenjem Fonda završene u travnju 2020. godine.

 

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova Energetske obnove zgrade Gradsko društvo Crvenog križa Županja na adresi Dr. Franje Račkog 30b, Županja, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni u travnju 2020. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

 

Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje

energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

 

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: izrada glavnog projekta energetske obnove, povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, ugradnja novog visoko-učinkovitog sustava grijanja, zamjena ili uvođenje sustava hlađenja novim visokoučinkovitim sustavom, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode. Energetskom obnovom projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 56,15% a također smanjenje emisije CO².

 

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

Projekt je proveden od strane Gradskog društva Crvenog križa Županja uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o. Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019