Više o projektu:

SURADNJA EKO-SUSTAVA d.o.o. i ENERGETSKOG INSTITUTA HRVOJE POŽAR (EIHP) NA PROJEKTU BIOGASin (Sustainable Biogas Market Development in Central and Eastern Europe)

Cilj projekta je povećavanje potencija za iskorištavanja bioplinskih izvora energije, povećana ulaganja u bioplinske investicije u ciljanim zemljama (Vukovarsko-srijemska županija ima status korisnika projekta, a EKO-SUSTAV d.o.o. je zadužena za provođenje projekta). Nositelj projekta je Energetski institut Hrvoje Požar a partneri u projektu su Razvojna agencija Sinergija, SloveniaWIP Renewable Energies, GermanyCzech Biogas Association, Czech Republic.

Bioplin je najraznolikiji oblik energije iz biomase – energent iz kojeg se mogu dobiti svi oblici korisne energije: el. energija, toplinska en. i mehanička en. (biogorivo), projekt se fokusira na razvitak održivih tržišta bioplina u središnjoj i istočnoj Europi. Više o projektu na web stranici http://www.biogasin.org/hr/hr-home.html