Klijent:
Općina Andrijaševci

Projekt završen:

Kategorija:
Energetska obnova

Adresa:
Vinkovačka 6, Rokovci

Naziv korisnika: Općina Andrijaševci

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove Općine Andrijaševci je 321.294,93 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 207.816,06 kuna te 113.478,87 kuna je iznosio udio Općine Andrijaševci.

Razdoblje provedbe projekta je od 16. studenog 2018. godine do 15. studenog 2020. godine te su aktivnosti energetske obnove projekta s odobrenjem Fonda završene u rujnu 2019. godine te sve aktivnosti projekta u studenom 2019. godine.

 

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnove Energetske obnove upravne zgrade Općine Andrijaševci na adresi Vinkovačka 6, Rokovci, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni u rujnu 2019. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje

energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

 

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,  povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, stručni nadzor građenja. Energetskom obnovom projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 64,75 % a također smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.

 

Projekt je proveden od strane Općine Andrijaševci uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o.

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019