Što je Akcijski plan i zašto se izrađuje?

Sukladno članku 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) jedinice područne (regionalne) samouprave i veliki gradovi dužne su donijeti Akcijski plan energetske učinkovitosti, a mogu ga donijeti i druge jedinice lokalne samouprave. Akcijski plan je planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti u jedinici područne (regionalne) samouprave, odnosno na području velikog grada, a koji se donosi za trogodišnje razdoblje. Uz Akcijski plan, obveza istih je dostavljati godišnja izvješća o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti, kao i podatke o ostvarenim uštedama energije izračunatim u skladu s Pravilnikom o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21).

SMIV i ISGE

Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije računalni je sustav za prikupljanje, obradu i verifikaciju informacija o provedenim mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije, a vodi ga Nacionalno koordinacijsko tijelo. Odgovorne osobe javnog sektora dužne su u Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije unositi informacije o mjerama energetske učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije.

Također, prema članku 21. Zakona javni sektor dužan je upravljati potrošnjom energije i vode na energetski učinkovit način, a u ispunjenju te obveze dužan je odlukom iz redova vlastitog osoblja ili ugovaranjem prema pravilima o nabavi usluga imenovati osobu odgovornu za energetsku učinkovitost, za zgrade u svome vlasništvu ili za zgrade kojima upravlja.

Odgovorna osoba redovito prati i najmanje jednom mjesečno unosi podatke o potrošnji energije i vode u zgradama na korištenju i/ili u vlasništvu u nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) te redovito ažurira podatke o energetskim svojstvima zgrada i izvještava APN jednom godišnje

S obzirom na sve navedeno i činjenice da je javni sektor dužan imenovati odgovornu osobu za energetsku učinkovitosti iz vlastitih redova ili ugovaranjem usluge društvo Eko-sustav d.o.o. nudi usluge izrade trogodišnjeg akcijskog plana energetske učinkovitosti za velike gradove i jedinice lokalne i regionalne samouprave. Društvo Eko-sustav d.o.o. uspješno je izradilo Akcijski plan energetske učinkovitosti za Grad Vinkovce za razdoblje 2022. – 2024. godine. koji je prihvaćen od strane Nacionalnog koordinacijskog tijela.

Ostale usluge u području energetske učinkovitosti

Osim navedenoga, ostale usluge koje Eko-sustav d.o.o. nudi na području energetske učinkovitosti su:

  • Energetski pregled i energetsko certificiranje objekata
  • Projektiranje energetskih obnova za prijavu na natječaje
  • Projektiranje fotonaponskih elektrana te izvođenje istih.

Za sve informacije i upite možete nam se obratiti na:

e-mail: eko-sustav@eko-sustav.hr

Telefon: 032/550-720

Facebook: https://www.facebook.com/ekosustav.vusz