Dizalice topline su uređaji koji dovode toplinu s niže temperaturne razine na višu. Odnosno dovode toplinu s hladnijeg vanjskog zraka na topli unutarnji, a to postižu uz dodatnu uloženu električnu energiju. Iskorištavanjem vanjskog izvora topline omogućuje se mala potrošnja električne energije, odnosno okvirno govoreći dizalica topline može proizvesti 4kW topline za svaki 1kW iskorištene električne energije. (Omjer proizvedene topline i iskorištene električne energije ovisi o više faktora kao što su temperatura toplinskog izvora, efikasnosti dizalice itd..)

Toplinski izvor može biti okolni zrak, tlo, voda (površinska i podzemna).

Dizalice topline se koriste za grijanje i/ili hlađenje prostora i pripremu potrošne tople vode te. Također dizalice topline su jedan od najučinkovitijih načina grijanja i hlađenja.

Dizalica topline (split sustav – dvije jedinice)

Varijante dizalica topline:

  • zrak
  • zrak-voda (iskorištava se toplina vanjskog zraka koja se predaje vodi koja struji kroz radijatore ili površinsko grijanje)
  • dizalice topline za toplu vodu (dizalica samo za potrošnu vodu ili kao hibridna verzija koja služi za grijanje prostorija i potrošne vode)
  • dizalica topline s izvorom topline iz zemlje
  • dizalica topline s izvorom topline iz vode

Shema rada dizalice topline [1]

Radnij medij dizalice topline isparava u isparivaču gdje prima toplinu vanjskog izvora, radni medij u plinovitom stanju se komprimira kompresoru s čim mu se povećava temperatura te se  nakon toga odvodi u kondenzator gdje izmjenjuje toplinu sa ogrjevnim medijem. Radna tvar se nakon toga dekomprimira u ekspanzijskom ventilu kako bih se ponovno omogućila apsorpcija dodatne topline u isparivaču te početak novog ciklusa.

Dizalice topline mogu biti mono i split verzije. Odnosno može postojati jedna unutarnja jedinica, ili verzija s jednom vanjskom i jednom unutarnjom jedinicom međusobno spojenom.

Dizalice topline se mogu kombinirati s već postojećim sustavom grijanja.

Najpopularnija su verzije dizalica toplina zrak-zrak te zrak-voda iako su efikasnije izvedbe s podzemnim vodama te tlom kao izvorom topline.

  1. vodoravna instalacija s tlom kao izvorom topline
  2. okomita instalacija s tlom kao izvorom topline (sonda)
  3. podzemna voda kao izvor topline (dovodna i odvodna bušotina)

Tlo i podzemna voda kao izvor topline [2]