Naziv korisnika: Vukovarsko-srijemska županija

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove zgrade Sportske dvorane na adresi Hansa Deitricha Genschera 16/G Vinkovci je 9.486.029,52 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 5.013.986,12 kuna te je 4.472.043,40 kuna iznosio udio Vukovarsko-srijemske županije.

Razdoblje provedbe svih aktivnosti projekta je od 16. listopada 2018. godine do 16. travnja 2021. godine.

           Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnove zgrade Sportske dvorane na adresi Hansa Deitricha Genschera 16/G Vinkovci, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni u prosincu 2020. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: • povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, • povećanje toplinske zaštite poda prema tlu, • zamjena vanjske stolarije, • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg, •zamjena ili uvođenje sustava hlađenja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg,• zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja novim visokoučinkovitim sustavom ili poboljšanje postojećeg,• zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, • stručni nadzor građenja,• projektantski nadzor,• usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, •energetski pregled zgrade,  •izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, • upravljanje projektom i administracija, • promidžba i vidljivost projekta.

Energetskom obnovom projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 77,57 % te također smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.  

Projekt je proveden od strane Vukovarsko-srijemske županije uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o za energetsku učinkovitost.

EKO-SUSTAV društvo s ograničenom odgovornošću za energetsku učinkovitost (EKO-SUSTAV d.o.o.) čiji je osnivač Vukovarsko-srijemska županija u skladu sa Strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske te Županijskom razvojnom strategijom teži ostvarenju ciljeva razvoja potencijala energetske učinkovitosti, provodi se implementacija projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u Vukovarsko-srijemskoj županiji putem prijave ustanova (obrazovnih i poslovnih institucija/ustanova u vlasništvu Županije ili kojima je Županija osnivač), raznih udruga i drugih subjekata na natječaje za energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i ostale EU/domaće Natječaje.

Također se provodi usluga upravljanje projektima za korisnike koji se nisu u mogućnosti sami prijavljivati za energetsku obnovu institucija/ustanova u Vukovarsko-srijemskoj županiji te se usluga upravljanja projektom nudi i u drugim područjima rada. 

Osim navedenog provode se i poslovi projektiranja i izgradnje fotonaponskih sustava, čime se postižu ciljevi Županijske razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije te ciljevi EU u smanjenju emisija štetnih plinova te smanjenje potrošnje primarne energije u javnim zgradama. 

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019 i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije https://razvoj.gov.hr/